Zadania i obowiązki hakowego- lukowego – sztauera

Zadania i obowiązki hakowego- lukowego – sztauera

  • instruktaż stanowiskowy

Wymagania wstępne dla uczestników:

  • ukończone 18 lat,
  • dobry stan zdrowia,
  • aktualne przeszkolenie z zakresu BHP.

Cel kształcenia to:

  • opanowanie wiadomości i umiejętności na stanowisku hakowego- lukowego-sztauera,
  • przestrzeganie zasad bhp związanych z wykonywana pracą.

Efektem kształcenia jest wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu po pozytywnym sprawdzeniu wiadomości.