Szkolenia okresowe BHP

Cryo_protecting_glovesSzkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy / BHP / dla:

  • pracowników na stanowiskach robotniczych,
  • pracowników administracyjno – biurowych,
  • pracowników inżynieryjno – technicznych,
  • pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Cele szkoleń:

  • aktualizacja i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności z zakresu BHP,
  • regulacja  prawna  z zakresu ochrony pracy,
  • ocena rozmaitych zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
  • zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, przed komisją egzaminacyjną, uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaświadczenia są wydawane na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz.U.Nr 180, poz. 1860, z późn.zm./