Kurs na stanowisko hakowego

HookWymagania wstępne dla uczestników:

  • ukończone 18 lat,
  • dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
  • przeszkolenie z zakresu bhp.

Cele kształcenia:

  • zapoznanie słuchaczy z organizacją pracy podczas wykonywania czynności hakowego,
  • posługiwanie się sprzętem przeładunkowym.

Efekt kształcenia:

  • zaliczenie z wynikiem pozytywnym,
  • otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.