Sztauer

Brosen_port_craneSztauer – to wykwalifikowany robotnik portowy, zajmujący się załadunkiem  na statek towarów drobnicowych, jego rozmieszczeniem w ładowniach oraz wyładowaniem towarów ze statków.

Wymagania wstępne dla uczestników to:

  • ukończone 18 lat,
  • dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim,
  • przeszkolenie z zakresu BHP.

Celem kształcenia jest:

  • zapoznanie uczestników z organizacją pracy podczas wykonywania czynności sztauera,
  • posługiwanie się sprzętem przeładunkowym,
  • zakresem odpowiedzialności sztauera.

Efektem kształcenia jest zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu zaliczeniowego i otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu kursu.