SZWO i F – GAZY

Zapraszamy Państwa do udziału w specjalistycznych szkoleniach:

  1. Dla osób ubiegających się o uzyskanie Certyfikatu dla personelu przeprowadzającego instalację, konserwację lub serwisowanie stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz odzysk tych substancji lub gazów z takich urządzeń.
  2. Dla osób zajmujących się odzyskiem substancji kontrolowanych oraz fluorowanych gazów cieplarnianych z Systemów Klimatyzacji w niektórych Pojazdach Silnikowych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby i firmy, którym kończy się termin ważności posiadanych uprawnień jak również osoby i firmy, które chcą ubiegać się o nie po raz pierwszy.

Cel i zakres szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w trakcie instalowania, konserwacji lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane oraz przy odzysku tych substancji lub gazów z takich urządzeń.

Na naszych stronach internetowych: www.odksimp.com.pl – zakładka: SZWO i F-GAZY – Pytania i odpowiedzi oraz na stronie www.uprawnienia.odksimp.com.pl  – zakładka jw.  można przeczytać odpowiedzi na pytania dotyczące nowych przepisów w tym zakresie.

Szkolenie zakończone jest egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powołaną w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu, w wyniku którego słuchacze uzyskują stosowny CERTYFIKAT umożliwiający wykonywanie prac we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Szkolenia cykliczne – raz w miesiącu w siedzibie ODK SIMP Szczecin ul. Sabały 11a oraz w laboratorium SZWO i F-GAZY, również w sezonie wakacyjnym.

Wszelkie informacje oraz zgłoszenia pod nr tel./fax 91 44 20 007 lub odk.simp.szczecin@interia.pl.

SZKOLENIA SZWO i F-GAZY – dlaczego w SIMP ODK?

  1. AKREDYTACJA UDTposiadamy AKREDYTACJĘ UDT do przeprowadzania szkoleń w zakresie SZWO i F-GAZÓW (jak w pkt. 1 i 2)
  2. Profesjonalna kadra – wykwalifikowani wykładowcy i instruktorzy z uprawnieniami do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych;
  3. Znajomość potrzeb rynku pracy – współpracujemy z wieloma firmami zatrudniającymi osoby o profesjonalnych uprawnieniach;
  4. Elastyczne podejście do potrzeb Klientów (kursy organizujemy w godzinach dopasowanych do potrzeb Klientów, w tygodniu w godzinach pracy lub po południu – do uzgodnienia).
  5. Atrakcyjne ceny i dogodne metody płatności
  6. Skuteczność – wysokie kwalifikacje wykładowców i instruktorów, sprawna organizacja powodują, wysoką zdawalność egzaminów.