Szkolenia dla Instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) definiuje pojęcie mikroinstalacji i małej instalacji.

  • Mikroinstalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.
  • Mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW.

Ustawa ta definiuje również rodzaje instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW. Należą do nich:

  1. Kotły i piece na biomasę,
  2. Systemy fotowoltaiczne,
  3. Słoneczne systemy grzewcze,
  4. Pompy ciepła,
  5. Płytkie systemy geotermalne.

Zapraszamy na szkolenia dla Instalatorów Odnawialnych Źródeł Energii (OZE):

  1. Systemy Fotowoltaiczne
  2. Pompy ciepła
  3. Kotły i piece na biomasę

Ukończenie szkolenia jest podstawą do przystąpienia do egzaminu na certyfikowanego instalatora OZE organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego w celu otrzymania Certyfikatu Instalatora OZE.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ośrodek Doskonalenia Kadr jest akredytowanym ośrodkiem Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) do przeprowadzania szkoleń w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE).

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej w zakładkach:

Szkolenia OZE

lub pod numerem telefonu 91 44 20 007 lub e-mail: odk.simp.szczecin@interia.pl

PLIKI DO POBRANIA