Szkolenie OZE – INSTALATOR KOTŁÓW I PIECÓW NA BIOMASĘ

SIMP ODK zaprasza na szkolenia dla instalatorów kotłów i pieców na biomasę zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki.

Czas trwania szkolenia:

  • 3 dni – 22 godz. – szkolenie podstawowe (10 godz. zajęcia teoretyczne, 12 godz. zajęcia praktyczne),
  • 2 dni – 12 godz. – szkolenie przypominające (6 godz. zajęcia teoretyczne + 6 godz. zajęcia praktyczne). Szkolenie przeprowadza się po 5 latach.

Szkolenie podstawowe

  • Ogólna liczba zajęć edukacyjnych – 22 h może być wydłużona o 100% w zależności od posiadanych przez uczestnika wiadomości i umiejętności z tego zakresu.
  • Zajęcia praktyczne będą odbywać się z podziałem na grupy.

Po zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zaświadczenie jest podstawą do przystąpienia do egzaminu na Certyfikowanego instalatora kotłów i pieców na biomasę, organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zgodnie z aktami prawnymi słuchacz do roku czasu po ukończeniu szkolenia będzie mógł przystąpić do egzaminu.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy również możliwość przystąpienia do egzaminu o nadanie uprawnień energetycznych w zakresie montażu, eksploatacji i dozoru urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych w tym kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW (grupa 2 – cieplna).

91 44 20 007 lub e-mail: odk.simp.szczecin@interia.pl

PLIKI DO POBRANIA