Wyposażenie i BHP szkoleń

Wyposażenie oraz BHP szkoleń jest zgodne z wymaganiami Ministra Gospodarki w tym zakresie. Informacja w biurze SIMP ODK.