Czysta Energia

Trudno wyobrazić sobie życie bez prądu, ciepłej wody, ogrzewania. Współczesna cywilizacja pozwala nam swobodne korzystać ze zdobyczy techniki, które są pożeraczami energii. Wytwarzanie energii  niestety kosztuje coraz więcej i to nie tylko w sensie finansowym. W wyniku spalania kopalnych surowców (węgiel, ropa naftowa i w mniejszym stopniu gaz ziemny) powstają substancje szkodliwe dla  środowiska i zdrowia człowieka. Faktem jest wpływ gazów cieplarnianych na zmiany klimatyczne na świecie. Czy jest alternatywa dla prądu z wielkich elektrowni, czy  gazu z sieci? W coraz większym stopniu pozyskujemy energię z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). W zasadzie to w dużym stopniu energia za darmo bo pozyskiwana ze słońca, wiatru, ciepła z powietrza czy też z wnętrza ziemi. Do OZE zaliczmy także pozyskiwanie ciepła powstałego w wyniku spalania biomasy czyli przede wszystkim drewna ale także słomy i innych roślin. Rośliny w wyniku procesu fotosyntezy wykorzystują odpowiedzialny za globalne ocieplenie dwutlenek węgla do zamiany na masę rośliną a produktem ubocznym tego procesu jest tlen. To  właśnie dzięki roślinom uzupełniany jest tlen zużywany w procesie oddychania przez ludzi i zwierzęta.

Światło i ciepło niezbędne do życia na ziemi daje nam słońce ale jeszcze nie wykorzystujemy tej energii w takim stopniu jak to jest możliwie. Od dłuższego czasu funkcjonują na dachach wielu domów instalacje solarne, które wykorzystują ciepło ze słońca do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Światło słoneczne wykorzystywane jest w ogniwach fotowoltaicznych do produkcji prądu. Możemy zauważyć u naszych zachodnich sąsiadów olbrzymie pola z ogniwami fotowoltaicznymi ale  fotowoltaika montowana jest na dachach domów. To coraz bardziej opłacalne przedsięwzięcie. Oprócz wielkich farm wiatrowych możemy uzyskiwać prąd z małych przydomowych elektrowni wiatrowych. Zakup OZE jest inwestycją, która się zwraca i jest coraz bardziej opłacalna. Powstająca nowa Ustawa Energetyczna daje możliwość wytwarzania prądu na własny użytek a także sprzedawania do sieci energetycznej nadwyżek produkowanego przez indywidualnego wytwórcę (prosumenta) prądu.