Szkolenie OZE – INSTALATOR POMP CIEPŁA

SIMP ODK zaprasza na szkolenie dla instalatorów pomp ciepła zgodnie z zapisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki.

Czas trwania szkolenia:

  • 4 dni – 40 h – szkolenie podstawowe (16 godz. zajęcia teoretyczne, 24 godz. zajęcia praktyczne)
  • 2 dni – 12 h – szkolenie przypominające (6 godz. zajęcia teoretyczne + 6 godz. zajęcia praktyczne). Szkolenie przeprowadza się po 5 latach.

Szkolenie podstawowe

  • Ogólna liczba zajęć edukacyjnych – 40 h może być wydłużona o 100% w zależności od posiadanych przez uczestnika wiadomości i umiejętności z tego zakresu.
  • Zajęcia praktyczne będą odbywać się z podziałem na grupy.

Po zaliczeniu części teoretycznej i praktycznej uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Zaświadczenie jest podstawą do przystąpienia do egzaminu na Certyfikowanego instalatora pomp ciepła, organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zgodnie z prawem słuchacz do roku czasu po ukończeniu szkolenia będzie mógł przystąpić do egzaminu.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy również możliwość przystąpienia do egzaminu o nadanie uprawnień energetycznych w zakresie montażu, eksploatacji i dozoru urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych w tym pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW (grupa 2 – cieplna).

91 44 20 007 lub e-mail: odk.simp.szczecin@interia.pl

PLIKI DO POBRANIA