ABC biznesu

Wstępne wymagania dla uczestników:

W kursie może uczestniczyć każda osoba chcąca otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Cele szkolenia:

Celem szkolenia jest nabycie kwalifikacji, umiejętności oraz przygotowanie osób do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Plan nauczania:

  • zasady zakładania i rejestracji podmiotów gospodarczych,
  • z czym się wiąże prowadzenie działalności gospodarczej?,
  • analiza i ocena rynku klientów i konkurencji,
  • działania marketingowe w małej firmie (mocne i słabe strony firmy, konkurencja, potencjalni klienci, promocja firmy, metody nauczania z wykorzystaniem Internetu),
  • opis zamierzeń inwestycyjnych – zarządzanie i prowadzenie spraw rachunkowych, podatkowych, księgowych, kadrowych – przygotowanie analizy finansowej,

Na specjalne życzenie klientów lub urzędów pracy – konsultacje indywidualne w zakresie biznesplanu i sposobu sporządzania wniosków o przyznanie z funduszu pracy (Urząd Pracy) jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje i przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej do naszej siedziby, która mieści się w Szczecinie przy ulicy Sabały 11a, gdzie czeka na Państwa wykwalifikowana kadra wykładowców.