Projekty Unijne

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP informuje o rozpoczęciu następujących projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

  1. ”Uzupełnienie kompetencji technicznych uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Choszcznie poprzez walidację, szkolenia i egzaminowanie – we współpracy z pracodawcami – w zakresie prawa energetycznego oraz zdobycia tytułów czeladniczych: wulkanizatora i elektromechanika pojazdów samochodowych”.
  2. „Tworzenie modelu współpracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie poprzez aktywny udział pracodawców w kształceniu”
  3. „Włączanie pracodawców we wdrażanie nowych technologii w proces kształcenia w Zespole Szkół Elektryczno – Elektronicznych”.
  4. „Modernizacja kształcenia technicznego w Zespole Szkół nr 4 w Szczecinie poprzez współpracę z zakładami pracy”.

Celem projektów jest inwestowanie w kształcenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

W projektach weźmie udział 360 uczestników. Uczestnicy projektu zdobędą tytuł w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych, tytuł czeladnika w zawodzie wulkanizator, tytuł  czeladnika w zawodzie wizażystka. Ponadto zdobędą uprawnienia elektroenergetyczne do prac na stanowiskach eksploatacji urządzeń energetycznych w wybranych grupach urządzeń. W ramach projektów uczestnicy uzyskają uprawnienia do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz staże/praktyki u pracodawców są przewidziane dla wszystkich uczestników projektów.