Postępowania zgodne z zasadą konkurencyjności

Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej z zachodniopomorskiego

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie ogłasza wyniki procedury wyłonienia dostawców towarów / wykonawców usług zgodnie z zasadą konkurencyjności w projektach PO KL 2007 – 2013 (dodano: 06.03.2014r.):

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie aktualnie nie prowadzi w tym projekcie żadnych procedur wyboru dostawców

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Śmigielski – tel. 91 44 20 007, e-mail: grzsmi@interia.pl. Specyfikacje zamówienia są do pobrania poniżej w wersji elektronicznej, a w wersji papierowej w biurze projektu tj. DOM MECHANIKA, 71-341 Szczecin, ul. Sabały 11a, pokój 12.

Nowoczesna szkoła zawodowa w zachodniopomorskim – wsparcie uczniów szkół zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP w Szczecinie aktualnie nie prowadzi w tym projekcie żadnych procedur wyboru dostawców

Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Śmigielski – tel. 91 44 20 007, e-mail: grzsmi@interia.pl. Specyfikacje zamówienia są do pobrania poniżej w wersji elektronicznej, a w wersji papierowej w biurze projektu tj. DOM MECHANIKA, 71-341 Szczecin, ul. Sabały 11a, pokój 12.

Projekty „”Nowoczesna szkoła zawodowa w zachodniopomorskim – wsparcie uczniów szkół zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji” oraz „Aktywny absolwent nowoczesnej szkoły zawodowej z zachodniopomorskiego”” są współfinansowane przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 – 2013.