Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących jest największą imprezą krajową i jedną z większych w Europie w dziedzinie postępu i innowacyjności w badaniach nieniszczących i diagnostyce technicznej.

KOddział PTBNiDT w Szczecinie już po raz szósty został wybrany na Organizotora tej Koferencji.

47. KKBN odbędzie się w dniach 15-18 października 2018 r. w hotelu AQUARIUS SPA w Kołobrzegu.

Naszą intencją jest, aby 47. KKBN objęła szeroki zakres zagadnień związanych z rozwojem badań, nadzorem, kontrolą i diagnostyką techniczną; w przemyśle, budownictwie, transporcie, energetyce prowadzonych różnymi metodami przy wykorzystaniu najnowszego oprzyrządowania i oprogramowania. Tradycyjnie tematem obrad będzie również szkolenie personelu wykonawczego i nadzorującego, jego certyfikacja w zakresie metod badawczych oraz akredytacja laboratoriów badawczych, a także związane z tym prezentowanie najnowszych przepisów i norm.

Naszym celem jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń oraz omówienia bieżących dokonań umożliwiającej dyskusję i nawiązanie współpracy przedstawicieli szeroko pojętych instytucji nadzorujących, instytutów naukowych i uczelni oraz różnych branż i gałęzi przemysłu.

W ramach Konferencji tradycyjnie odbędzie się wystawa.

Uczestnicy 47. KKBN będą mieli okazję zapoznać się z ekspozycją aparatury, materiałów i oprogramowania   do badań, diagnostyki i kontroli przygotowana przez przodujące w tej branży instytucje naukowe i firmy. Zapraszamy do częstego odwiedzania strony konferencji.

www.kkbn.pl

ZGŁASZANIE REFERATÓW

poprzez „Formularz zgłoszenia referatuna stronie www.kkbn.pl

 

ZGŁASZANIE WYSTAWY

zakładka WYSTAWA na stronie www.kkbn.pl

 

ZGŁASZANIE UCZESTNICTWA

zakładka INFORMACJE KONFERENCYJNE/KARTA ZGŁOSZENIA

 na stronie www.kkbn.pl

 

OPŁATY

UCZESTNIK1 osoba = 1590,00 +23% VAT(Łącznie = Ilość osób x 1955,70 zł).
WYSTAWCA1 osoba = 1390,00 +23% VAT(Łącznie = Ilość osób x 1709,70 zł).
GŁÓWNY Autor referatu1 osoba = 1450,00 +23% VAT(wyłącznie jedna Osoba = 1783,50 zł).

INFORMACJE

ZGŁASZANIE REFERATÓW

Zapraszamy do zgłaszania referatów poprzez „Formularz zgłoszenia referatu”.

W zgłoszeniu należy podać tytuł w języku polskim i angielskim, autorów i streszczenie (do 200 słów w języku polskim). Wszyscy zainteresowani publikacją zgłoszonych referatów są proszeni o przygotowanie pełnych wersji artykułów o nigdzie niepublikowanej oryginalnej treści wraz ze streszczeniami w polskiej i angielskiej wersji językowej, które należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Komitetu Naukowego (komitetnaukowy@kkbn.pl).

 

ZGŁASZANIE WYSTAWY

Zgłoszenia wystawy prosimy dokonać poprzez formularz ZGŁOSZENIOWY

ZAMÓWIENIE NA WYKONANIE STOISKA WYSTAWOWEGO

47.KKBN – Kołobrzeg 2018

dostępny na stronie www.kkbn.pl, zakładka WYSTAWA

OPŁATY

UCZESTNIK1 osoba = 1590,00 +23% VAT(Łącznie = Ilość osób x 1955,70 zł).
WYSTAWCA1 osoba = 1390,00 +23% VAT(Łącznie = Ilość osób x 1709,70 zł).
GŁÓWNY Autor referatu1 osoba = 1450,00 +23% VAT(wyłącznie jedna Osoba = 1783,50 zł).

 

„ODK SIMP” O/Szczecin, ul. Sabały 11a, 71-341 Szczecin

Bank: PEKAO S.A. I/O Szczecin, Rachunek nr: 15 1240 3813 1111 0000 4375 7370

Po wpływie zapłaty organizatorzy prześlą fakturę w terminie 14 dni od daty wpływu należności na konto bankowe jw.

 

UWAGA: Rezygnację z Konferencji należy zgłosić pisemnie najpóźniej do dnia 30.09.2018 (wystawcy do 15.09) na adres Biura 47. KKBN w Szczecinie.

Rezygnacja po tym terminie spowoduje obciążenie zakładu uczestnika w pełnej wysokości.